31.01.2024

W dniu 31 stycznia 2024 roku Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego oraz Polskie Stowarzyszenie Biometanu podpisały list intencyjny dotyczący nawiązania formalnej współpracy mającej na celu promocję odnawialnych źródeł energii w sektorze biogazu, biometanu oraz biowodoru. Treść porozumienia poniżej:

List intencyjny_PSPBR_PSB_31.01.2024

 

KONGRES BIOGAZU 2023

Biogaz – nowe otwarcie. To hasło tegorocznej, ósmej edycji Kongresu Biogazu. Jedna z największych w Europie konferencji adresowanych do sektora biogazowego odbędzie się 14-15 grudnia 2023 r. w warszawskim hotelu Airport Okęcie.

8. Kongres Biogazu

Za nami najlepszy rok w historii krajowej branży biogazowej. Na mapie Polski pojawiają się dziesiątki nowych instalacji, wkrótce zostanie otwarta pierwsza biometanownia, co więcej – w życie weszły zapisy nowej ustawy dotyczącej biogazu. Dzięki niej budowa nowych instalacji będzie nie tylko prostsza, ale przede wszystkim szybsza.

Już po raz ósmy zwieńczeniem roku będzie największe spotkanie branży – 8. Kongres Biogazu, którego hasło nie bez powodu brzmi: „Biogaz – nowe otwarcie”.

Nowością na Kongresie Biogazu 2023, który w tym roku łączy w sobie formułę Conference&Expo, jest rozbudowana Strefa Expo – wydzielona przestrzeń na stoiska wystawców oferujących rozwiązania dla branży biogazowej.

Na uczestników konferencji, oprócz interesujących spotkań z przedstawicielami wiodących firm, którzy zaprezentują się w strefie expo, czeka bogaty program.

Zarejestruj się na Kongres Biogazu i dołącz do:

 • inwestorów planujących budowę biogazowni
 • właścicieli działających instalacji biogazowych
 • technologów i zarządców biogazowni odpadowych i oczyszczalnianych
 • właścicieli dużych gospodarstw rolnych i przetwórców rolno-spożywczych
 • firm paliwowych, transportowych i przemysłu energochłonnego
 • dostawców technologii i urządzeń
 • branży energetycznej
 • polskich i europejskich stowarzyszeń branżowych
 • przedstawicieli administracji rządowej i samorządów.

27.10.2023

Pan Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu; wystosował pismo do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy, w sprawie przepisów regulujących funkcjonowanie „linii bezpośredniej” oraz ograniczeń mocy, które procedowane są w ramach nowelizacji  Ustawy Prawo Energetyczne:

Pismo_Min. Janusz Kowalski_MRIRW_15.06.2023(wpł.27.06.2023)

27.06.2023

Stowarzyszenie wystosowało pismo do Pana Janusza Kowalskiego – Sekretarza Stanu; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie przepisów regulujących funkcjonowanie „linii bezpośrednich” oraz ograniczeń mocy zawartych w  nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne (UC74):

Pismo_Minister Janusz Kowalski_MRiRW_01.06.2023_pot_skan

06.06.2023

W ostatnim numerze miesięcznika Forum Polskiej Gospodarki, Prezes Stowarzyszenia Aleksander Duch opowiedział o zaletach rynku biogazu w Polsce:

https://fpg24.pl/biogaz-to-energia-na-wyciagniecie-reki-nasz-wywiad-z-aleksandrem-duchem/

18.01.2023

Z inicjatywy sekretarza stanu Janusza Kowalskiego – Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, zespół ekspertów przygotował projekt specustawy dla biogazowni rolniczych. W spotkaniu organizowanym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzięli udział m. in. przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego. W najbliższych dniach projekt ma zostać skierowany do dalszych prac legislacyjnych.

Główne założenia projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji niektórych inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych oraz zmianie niektórych innych ustaw:

 • Ułatwienia w procesie inwestycyjnym
 • Projekt przewiduje wprowadzenie zasady, że nie wymaga uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmiana zagospodarowania terenu polegająca na realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczej, w odniesieniu do instalacji spełniających określone w przygotowanym projekcie przesłanki.
 • Wykorzystywanie lokalnego potencjału substratu. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie tzw. ustawowego uznania za produkt uboczny (nie odpad) substratów, które mogą być wykorzystane jako nawóz naturalny.
 • Ułatwienia w zakresie wykorzystania pofermentu
 • Ułatwienia w zakresie przyłączenia instalacji biogazowni rolniczej do sieci

https://januszkowalski.pl/projekt-specustawy-dla-biogazowni-rolniczych-gotowy/

17.01.2023

Sukces organizacji reprezentujących branżę biogazu i biometanu zrzeszonych w Porozumieniu dla Biogazu i Biometanu – udało się wyłączyć energię elektryczną produkowaną z biogazu z proponowanych zapisów projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku. Sejm przyjął poprawkę jednogłośnie, ustawa została w dniu 2 listopada br. podpisana przez Prezydenta RP. Składamy podziękowania Panu Januszowi Kowalskiemu – Pełnomocnikowi Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich za okazane wsparcie, bez którego nie udałoby się uchwalić branżowej poprawki.

04.11.2022 r.

Stanowisko organizacji reprezentujących branżę biogazu i biometanu, zrzeszonych w Porozumieniu dla Biogazu i Biometanu, dotyczące projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku:

http://www.pspbr.org/wp-content/uploads/2022/11/stanowisko-branzy-1.pdf

25.10.2022 r.

Pismo do Pana Ministra Janusza Kowalskiego – Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich:

http://www.pspbr.org/wp-content/uploads/2022/11/pismo-do-Min.-J.-Kowalskiego.pdf

24.10.2022 r.

Pismo European Biogas Association wystosowane do przedstawicieli państw członkowskich, zastępców stałych przedstawicieli przy UE, attaché ds. energii, w odpowiedzi na propozycję Komisji Europejskiej przedstawioną w dokumencie „Proposal for a COUNCIL REGULATION on an emergency intervention to address high energy prices”:

Pobierz treść dokumentu PDF

27.09.2022 r.

Stanowisko polskiej branży biogazu w sprawie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej ograniczenia przychodów z rynku energii elektrycznej, które zostało przekazane Pani Annie Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska, Panu Henrykowi Kowalczykowi – Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panu Waldemarowi Buda – Ministrowi Rozwoju i Technologii:

Pobierz treść dokumentu PDF

26.09.2022 r.

W dniu 13 października 2020 r. Minister Klimatu i Środowiska oraz przedstawiciele branży biogazowej, transportowej, sektora przesyłu i świata nauki, w tym nasze Stowarzyszenie,  podpisali „List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”. Celem tej inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi rynku biogazu i biometanu w Polsce. W siedmiu grupach roboczych rozpoczęto prace, których zwieńczeniem jest wypracowane i uzgodnione przez uczestników partnerstwa „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”.

Przewodniczący Stowarzyszenia pan Aleksander Duch został przyjęty w poczet Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Biogazu i Biometanu, która odbywa posiedzenia w celu realizacji postanowień Porozumienia, które stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją rządową, przedstawicielami instytucji finansowych, przedsiębiorców, inwestorów, łańcucha dostaw oraz sektora nauki. Na Przewodniczącego wyznaczony został Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Koordynacyjnej powołano osiem grup roboczych.

13.07.2022 r.Stowarzyszenie zwróciło się do Ministra Klimatu i Środowiska o ograniczenie wniosku
notyfikacyjnego dotyczącego objęcia systemem wsparcia opartym na dopłatach do ceny
rynkowej (Feed in premium – FIP) wszystkich instalacji wytwarzających energię elektryczną z
biogazu rolniczego o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 1 MW, o objęcie systemem FIP
biogazowni ujętych w rejestrze wytwórców prowadzonym przez
Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Kopia pisma przekazana
została również Dyrektorowi Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii Ministerstwa
Klimatu oraz Pełnomocnikowi Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

04.05.2021

Powrót do góry