O Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego (PSPBR) powstało w 2013 r. jako zrzeszenie osób fizycznych, zawiązane dla rozpowszechniania rozwoju produkcji biogazu rolniczego w Polsce, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

Jesteśmy członkiem European Biogas Association, którego celem jest wspieranie rozwoju branży biogazowej.

Bierzemy udział w procesie konsultacji społecznych dotyczących rozwiązań prawnych odnoszących się do polskiej branży biogazowej współdziałając z administracją publiczną, oferując wsparcie merytoryczne i prawne.

Powrót do góry