Cele

Celem PSPBR jest:

– działanie na rzecz rozwoju produkcji i wykorzystywania biogazu rolniczego, jako odnawialnego źródła energii;

– wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności biogazowni rolniczych;

– promocja i popieranie wykorzystywania biogazu rolniczego, jako odnawialnego źródła energii;

– zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie zalet stosowania biogazu rolniczego, jako odnawialnego źródła energii;

– ochrona środowiska poprzez wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii produkcji biogazu rolniczego, jako odnawialnego źródła energii.

Stowarzyszenie  swe cele realizuje poprzez:

– organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,

– współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;

– występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach istotnych dla producentów biogazu rolniczego;

– wyrażanie opinii w odniesieniu do projektów aktów prawnych dotyczących kwestii mających wpływ na rozwój oraz funkcjonowanie biogazowni rolniczych.

Powrót do góry